Sl.No PLACE PICK UP TIME DROP TIME
1 Anandha nagar 7.10 4.10
2 S.Alangulam 7.15 4.15
3 M.G.Nagar 7.20 4.20
4 Krishna Purum colony 7.20 4.25
5 ViswanathaPuram 7.25 4.25
6 Bharathi Store 7.27 4.25
7 Ulavar Santhai 7.30 4.30
8 Vadamalaiyan Hospital 7.35 4.35
9 Chinna Chokikulam 7.40 4.40
10 Arasan Sweets 7.43 4.45
11 B.B.Kulam 7.45 4.50
12 Mullai Nagar 7.50 4.50
13 IT Quarters 7.55 4.55
14 Kumaran Nagar 8.00 5.00
15 Koodal Pudur 8.05 5.05
16 Sylineri Bridge 8.10 4.05
17 Ananiyur 8.15 4.00
18 Ananiyur water Tank 8.20 4.03
School Arrival 8.30 5.20